Prosveta

Prosveta je bila srpsko državno izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, nastavljajući rad predratnog izdavača Gece Kona. Nakon smrti Gece Kona i njegove porodice njegovu izdavačku kuću je 1942. preuzelo nemačko preduzeće Jugoistok (Südost). Posle oslobođenja, 14. decembra 1944. godine, preduzeće je pretvoreno u Izdavačko preduzeće Prosveta.

U drugoj polovini 20. veka ona je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila. Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku. Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu. Pre Drugog svetskog rata u Beogradu je takođe postojala izdavačka  firma istog naziva: Grafičko preduzeće Prosveta A.D.

Knjige izdavača: Prosveta

Oblast: Istorija
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

913 RSD
Zalihe: 3 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Autor: Ester Coen

965 RSD
Oblast: Filozofija
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Autor:

989 RSD
Oblast: Filozofija
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

486 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 2 u zalihama
Izdavač: Prosveta

350 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Autor:

935 RSD
Oblast: Filozofija
Zalihe: 2 u zalihama
Izdavač: Prosveta

889 RSD
Oblast: Istorija
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

790 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 3 u zalihama
Izdavač: Prosveta

388 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

467 RSD
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

1 169 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Autor: Stendal

597 RSD
Oblast: Knjizevnost
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

350 RSD
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta
Autor:

584 RSD
Zalihe: 1 u zalihama
Izdavač: Prosveta

392 RSD