Reklamacija

 • Mogućnost reklamacije važi samo za registrovane korisnike. Porudžbine brzom porudžbenicom, email-om ili telefonom su isključene.
 • U skladu sa Uslovima koriÅ¡ćenja i ovim pravilima o reklamaciji, zahtev za reklamacijom možete podneti u roku od tri dana nakon prispeća poÅ¡iljke ili u roku od Å¡est meseci od dana poručivanja, u slučaju ne dobijanja poÅ¡iljke.. Zahtev možete podneti upotrebom forme koja se nalazi u okviru VaÅ¡eg korisničkog naloga.

Zahtev za reklamacijom možete podneti u sledećim slučajevima:

 • Knjiga se znatno razlikuje od opisa navedenog na sajtu
 • Knjiga je oÅ¡tećena u transportu
 • Nisam dobio knjigu u predviđenom roku (važi u slučaju plaćanja unapred, platne kartice i slično)
Nakon podnoÅ¡enja zahteva razmotrićemo da li je žalba osnovana i prema tome delovati na predviđene načine:

 • Povraćaj novca
 • Zamena knjiga
 • Kupon u vrednosti reklamirane porudžbine

Povraćaj novca

 • Povraćaj novca važi u situaciji kada je spor nastao naÅ¡om greÅ¡kom (pogreÅ¡an opis ili pogreÅ¡na knjiga) ili u slučaju kada je knjiga oÅ¡tećena u transportu. U ovom slučaju mi snosimo  troÅ¡kove slanja knjige nazad poÅ¡iljaocu.
 • Povraćaj novca takođe važi i u slučaju kada naÅ¡om greÅ¡kom ne dobijete poručene i unapred plaćene knjige u predviđenom roku. Povraćaj novca se vrÅ¡i tek nakon zavrÅ¡ene procedure reklamacije dostavljaču (PoÅ¡ta) i potvrde da je paket neisporučen naÅ¡om greÅ¡kom.
 • Povraćaj novca može važiti i u slučaju kada je paket nepovratno izgubljen u transportu. U ovom slučaju povraćaj se takođe vrÅ¡i nakon zavrÅ¡ene procedure reklamacije dostavljaču (PoÅ¡ta), nakon potvrde da je paket izgubljen i nakon isplate odÅ¡tete od strane dostavljača.
Antikvarneknjige.com ima pravo podneti reklamaciju dostavljaču tek nakon isteka 30 dana od dana slanja poÅ¡iljke. Period za dobijanje odgovora i potvrde od dostavljača zavisi od PoÅ¡te zemlje u koju je paket poslat i može varirati od jednog do tri meseca.


U slučaju kada je do spora doÅ¡lo greÅ¡kom kupca (nepotpuna ili pogreÅ¡na adresa dostave ili ne preuzimanje paketa na vreme) troskove vracanja paketa i novog slanja snosi kupac.


U svim slučajevima jednako važi da se mora ispoÅ¡tovati kompletna procedura reklamacije, od VaÅ¡eg podnoÅ¡enja zahteva pa do odgovora odgovornog dostavljača o razlozima nedostavljanja poÅ¡iljke, tj. vraćanja paketa poÅ¡iljaocu ili isplate odÅ¡tete od strane dostavljača.